Biblio­teka bez tajemnic, czyli Dzień Otwarty w Bibliotece

View Calendar
03-06-2017 10:00 – 15:00
Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska
Address: Marii Skło­dow­skiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska

Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 4 – 9 lat „Przy­jaźń, czyli latarki i listy na topie!“ (godz. 10.00 – 11.00)

Teatrzyk Kami­shibai – warsz­taty dla dzieci w wieku 6 – 9 lat (godz. 11.00 – 12.00)

Prezen­tacja „Ptaki znad Wisły“ (godz. 12.15 – 13.00)

Wernisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwa­reli“ (godz. 13.00 – 13.30)

Język obcy…Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué NO?

Gry i zabawy języ­kowe dla dzieci w wieku 3 – 6 lat (godz. 10.00 – 12.00) oraz 7 – 9 lat (godz. 12.00 – 14.00)

Poza tym:

Wystawa „Książki dla trzech pokoleń“

Biblio­teka bez tajemnic“ – zwie­dzanie Biblioteki

Dzień bez kar

Możli­wość wypo­ży­czenia więk­szej ilości książek i innych zbiorów