Marii Skłodowskiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska

Lokalizacja:Marii Skłodowskiej Curie 4, Bydgoszcz, Polska