Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory

Zobacz kalendarz

Celem zajęć dla dzieci jest:
• popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
• wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji funkcji wychowawczej,
• integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,
• rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,
• przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,
• wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
• promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
• kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 10-11-2022 08:00 – 10-11-2022 09:30

  Cele zajęć dla najmłodszych uczniów:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.