Wernisaż Małgo­rzaty Techner

Zobacz kalendarz

Otwarcie wystawy prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner, studentki Uniwer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu. Prace będzie można oglądać do 23 marca.