Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
16-04-2018 12:15 – 13:15

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.