Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
13-04-2018 12:00 – 13:30

Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.