Wyda­rzenia

2018 >
Luty 12 – Luty 18
«
»
 • 12
  12.Luty.Poniedziałek

  Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

  10:00 -12:00
  12-02-2018

  Warsz­taty prze­ciw­dzia­ła­jące cyfro­wemu wyklu­czeniu osób star­szych.

 • 13
  13.Luty.Wtorek

  Półko­lonie w Muzeum Oświaty

  11:00 -12:30
  13-02-2018

  Zajęcia muze­alne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglą­dała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsz­taty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Ryso­wanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.

 • 14
  14.Luty.Środa

  Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

  10:00 -12:00
  14-02-2018

  Warsz­taty prze­ciw­dzia­ła­jące cyfro­wemu wyklu­czeniu osób star­szych.

  Półko­lonie w Muzeum Oświaty

  10:00 -11:30
  14-02-2018

  Zajęcia muze­alne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglą­dała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsz­taty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Ryso­wanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.

 • 15
  15.Luty.Czwartek

  Klub Enigma

  10:30 -11:15
  15-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 16
  16.Luty.Piątek

  Półko­lonie w Muzeum Oświaty

  10:00 -11:30
  16-02-2018

  Zajęcia muze­alne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglą­dała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsz­taty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Ryso­wanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.

  Klub Enigma

  12:00 -12:45
  16-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 17
  17.Luty.Sobota
  Brak wyda­rzeń
 • 18
  18.Luty.Niedziela
  Brak wyda­rzeń