Znam barwy i symbole narodowe

Zobacz kalendarz
10-11-2017 09:00 – 10:30

Cele zajęć:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.