Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza

Zobacz kalendarz

Prelekcja i prezentacja multimedialna dla członków ZNP popularyzująca postać pierw­szego pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomorskim.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 05-06-2023 09:00 – 05-06-2023 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 06-06-2023 10:00 – 06-06-2023 11:30

  Zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podstawowych. Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.