Wakacje w muzeum

Zobacz kalendarz
03-07-2018 09:00 – 10:30

Zajęcia prezentujące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego. Warsztaty kaligrafii, zwiedzanie stałych wystaw Muzeum Oświaty.