Niezwykłe dzieje nudnych bibliotek

Zobacz kalendarz

O papirusach, czcionkach i dyskietkach. Zajęcia z historii książki z zastosowaniem metod aktywizujących.