Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
07-06-2017 13:00 – 14:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.