Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
20-11-2017 11:30 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.