Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
10-04-2018 12:00 – 13:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.