Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
07-06-2018 09:15 – 10:45

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.