Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
08-05-2018 15:00 – 16:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.