Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
01-03-2018 12:30 – 14:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.