Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
05-03-2018 09:00 – 10:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.