Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
17-11-2017 09:30 – 11:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.