Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
14-06-2017 10:00 – 11:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.