Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
09-01-2017 12:00 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.