Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
17-01-2017 10:30 – 11:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.