Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
22-11-2018 11:00 – 12:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.