Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
15-11-2019 08:30 – 10:00

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.