Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
20-11-2019 10:30 – 12:00

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.