Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
29-03-2019 10:00 – 11:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.