Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
22-11-2018 12:00 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia międzywojennego.