Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa

View Calendar
01-10-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia dla dzieci i młodzieży o dzia­łaczce społecznej i chary­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w niesienie pomocy Żydom.