Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa

Zobacz kalendarz
01-10-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia dla dzieci i młodzieży o działaczce społecznej i charytatywnej, zaangażowanej w niesienie pomocy Żydom.