Podsu­mo­wanie kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Zobacz kalen­darz
23-10-2018 11:00 – 13:00

Podsu­mo­wanie kampanii społecznej, w którą włączyła się Biblio­teka prze­pro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I‑IV pt. „Poznajmy się“ promu­ją­cych inte­grację społeczną osób niepeł­no­spraw­nych. Gość specjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“.