Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemieckiego

View Calendar
09-05-2018 16:30 – 18:30

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.