Sieć nauczy­cieli jęz. angiel­skiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

Sieć nauczy­cieli jęz. angiel­skiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.

Sieć nauczy­cieli jęz. angiel­skiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­­ciela konsu­l­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską.

Spotkanie nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego

Spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli jęz. niemiec­kiego koor­dy­no­wanej przez p. Kata­rzynę Karską-Rasmus, nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy.