RecytatORATOR

Zobacz kalendarz

Ostatni dzień nadsyłania prac w konkursie adresowanym do uczniów klas VIIVIII szkół podstawowych Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, nakielskiego i chełmińskiego. Każdy uczestnik przygotowuje dwuelementową prezentację: przemówienie uzasadniające wybór recytowanego fragmentu – czas trwania do 2 min., recytacja fragmentu prozy – czas trwania 2 – 3 min. Uczestnik nagrywa swą prezentację w formie filmu (format MP4), a następnie przesyła go wraz z kartą zgłoszenia w terminie do 27 maja 2020.