Programowanie z Ozobotem

Zobacz kalendarz

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

 • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
 • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
 • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 05-06-2023 09:00 – 05-06-2023 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 06-06-2023 10:00 – 06-06-2023 11:30

  Zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podstawowych. Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.