Pla­stu­siowy pamiętnik

Zobacz kalen­darz
18-01-2019 10:00 – 11:30

Warsz­taty dla dzieci. Zajęcia z kaligra­fii przy użyciu pióra ze sta­lówką i atra­mentu. Lepie­nie figurek z pla­ste­liny. Jak wyglą­dała szkoła naszych dziadków i pra­dziadków.