Plastu­siowy pamiętnik

Zobacz kalen­darz
18-01-2019 10:00 – 11:30

Warsz­taty dla dzieci. Zajęcia z kaligra­fii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepie­nie figurek z plaste­liny. Jak wyglą­dała szkoła naszych dziadków i pradziadków.