Ogólno­pol­ski Dzień Głośnego Czytania

Zobacz kalen­darz
29-09-2017 12:00 – 13:30

Spotkanie dla osób niewi­domych i słabo­wi­dzących zrze­szo­nych w Polskim Związku Niewi­do­mych. Pre­zen­tacja frag­mentów m.in. Szmarag­dowej tablicy Carla Montero, Para­grafu 22 Josepha Hellera, Mojej wiel­kiej grec­kiej przy­gody Johna Mole’a, Bota­niki duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskich butów Henninga Mankella. Promocja audio­bo­oków ze zbiorów Biblioteki.