O Marianie Rejewskim

View Calendar
20-05-2019 09:00 – 09:45

Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgoszczaninie.