Niech połączy nas książka…

View Calendar

Wręczenie nagród laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka…”! na film w forma­cie MP4 o długo­ści do 7 min prezen­tu­jący pole­caną książkę metodą booktalkingu.