Narzę­dzia inter­ne­towe w pracy nauczyciela

View Calendar

Warsz­taty dla nauczy­cieli. Przy­go­to­wy­wanie info­gra­fiki w serwisie easel​.ly. Tworzenie multi­me­dial­nych książek na stronie story​jumper​.com.