Mój Plastuś – dawna szkoła

Zobacz kalendarz
29-03-2017 11:00 – 12:00

Warsztaty dla dzieci. Zajęcia z kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepienie figurek z plasteliny.