Mój Plastuś – dawna szkoła

Zobacz kalendarz
27-04-2017 12:00 – 13:00

Warsztaty dla dzieci. Zajęcia z kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepienie figurek z plasteliny.