Mój Plastuś – dawna szkoła

Zobacz kalendarz
23-06-2017 13:00 – 13:45

Warsztaty dla dzieci. Zajęcia z kaligrafii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepienie figurek z plasteliny.