Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog

View Calendar
18-11-2019 10:30 – 12:00

Wykład płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skró­cenia II wojny światowej.