Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zobacz kalen­darz
26-04-2018 09:00 – 10:30

Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.