LearningApps – warsztaty

View Calendar

Warsztaty dla nauczycieli: Wykorzystywanie aplikacji sieciowych LearnigApps do tworzenia interaktywnych zabaw i ćwiczeń wzbogacających treść lekcji.