Ksią­żęta i królowie w Bydgoszczy na prze­strzeni wieków

View Calendar
14-06-2018 10:00 – 11:00

Prelekcja pracow­nika Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla młodzieży oraz wszyst­kich miło­śników historii.