Hejt, mowa nienawiści

View Calendar

Zajęcia edukacyjne dla uczniów o tym, jak przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom w Internecie i poza nim.