Hejt i antyhejt

Zobacz kalendarz

Zajęcia edukacyjne dla uczniów o tym, jak przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom w Internecie i poza nim.