Hejt, mowa nienawiści

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom w Inter­necie i poza nim.