Hejt, mowa nienawiści

View Calendar

Zajęcia edukacyjne dla uczniów o tym, jak przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom agresji w Internecie i w poza nim.