Graj i ucz się języka niemieckiego

View Calendar
26-11-2019 11:30 – 12:15

Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.